‘Groen’ is natuur, milieu, natuurbeheer, ecologische structuren, waterbeheer, landgoederen, nationale parken, provinciale landschappen, agrarische bedrijvigheid, faunabeheer, cultuur & historie en recreatie.


Het positief gedachte ‘Grijs’ is stad en dorp, stedelijk comfort, bebouwing, infrastructuur en economische bedrijvigheid.


Groen & Grijs is er voor de communicatie en de realisatie van zakelijke belangen. Uiteraard, maar daarbij worden allerminst de teksten en grafische vormgeving voor memorabele verjaardagen en privé gebeurtenissen vergeten. Een privédoel is voor Groen & Grijs net zo legitiem. Dus voor professionele voordrachten, speeches, jaarverslagen, aardige dingen, herinneringsboeken, jubilea, subsidieaanvragen, brieven die geschreven moeten worden*, persartikelen, journalistieke verslaglegging van evenementen alsmede het evenement zelf wendt u zich tot Groen & Grijs.

* Zaken op papier krijgen daar gaat het vaak om. Niet omdat je het wilt maar omdat het moet. Schrijf maar een brief krijg je vaak te horen. Genegenheid, emotie, boosheid, zakelijke belangen moeten op papier komen. Groen & Grijs helpt, in heldere taal en in de toon van de ontvanger.